Selecteer een pagina

Elk mens is uniek. Elk mens heeft een vrije wil. En elk mens heeft een eigen wijsheid. Helaas lijkt deze eigen-heid, deze eigen-wijsheid, de kop ingedrukt te worden door de instituten van de maatschappij. Iedereen lijkt zich aan een of andere maatstaf te moeten aanpassen om maar als ‘normaal’ te worden beschouwd. Wijkt iemand af van deze maatstaf, dan krijgt hij of zij al snel met de psychiatrie te maken. En daar worden medicijnen voorgeschreven ‘om de persoon weer normaal te maken’. Met alle lijden en bijwerkingen van dien.
Kijk maar naar alle labeltjes in de DSM-V. In plaats van dat elk mens als een uniek individu wordt gezien, krijgt hij of zij een of meer labeltjes uit dit boek. Met de bijpassende medicijnen(!).

Ik ben voor een holistische en liefdevolle kijk naar de mens waarbij de persoon als uniek wordt gezien en ook zo wordt bejegend/’behandeld’. Iedereen is goed zoals hij of zij is. Iedereen is nu al goed zoals hij of zo is. Iemand die ‘anders’ is, is niet ziek, maar uniek.

Eigenlijk zijn wij allemaal uniek. En hebben allemaal onze eigen wijsheid. Maar vaak durven we dit niet te voelen of hiernaar te handelen.

Het lijkt nu alsof veel mensen die hun eigen wijsheid terug ontdekken in de psychiatrie belanden. Ze worden door psychiaters ‘manisch’ of ‘psychotisch’ of anders genoemd. Waar is het unieke individu gebleven met zijn of haar eigen wijsheid?

Psychiaters dienen zich in te leven in de belevingswereld van de cliënt en zo verbinding te maken met de cliënt, waardoor deze het gevoel krijgt dat hij of zij werkelijk mag zijn wie hij of zij is en door deze empathie, compassie, mededogen, respect en gelijkwaardigheid komt hij of zij weer met beide benen terug op de grond. Als psychiaters maar de moeite deden…

Deze nieuwe aanpak lijkt voor beide partijen echter de meeste voldoening te geven. Dus niet alleen cliënten hervinden werkelijk hun geestelijke gezondheid, maar de psychiater krijgt er ook een fijn gevoel door. Dit artikel is dus geschreven zowel voor cliënten als psychiaters. Mensen zijn hier onder andere op aarde om zich met elkaar te verbinden en daar wordt iedereen blij van.

Laat mensen zichzelf zijn. Laat mensen hun eigenheid en eigen wijsheid hebben en laat ze dit voelen en daarnaar handelen. Hier wordt iedereen beter door. Probeer hun gedrag niet te veranderen met medicijnen. En weg met de DSM-V want mensen in categorieën van zogenaamde ‘ziektes’ indelen verdoezelt hun eigenheid, hun uniekheid en hun geestelijke gezondheid.