Selecteer een pagina

De natuur, inclusief onze eigen natuur, wordt onderdrukt en staat op het punt om uitgeroeid te worden mede door het explosief groeien van de greep van de psychiatrie. Terwijl dieren uitsterven, bossen verdwijnen en het ijs smelt gaan wij lekker door met ‘consumeren’ en leven zoals dit van ons verlangd wordt –lijkt te worden. En als wij ons niet lijken aan te passen aan dit regime, worden we ‘ziek’ genoemd en krijgen we ‘psychiatrische behandelingen’ die vooral bestaan uit medicijnen. Dit om ons gevoelsleven te beïnvloeden met als (uiteindelijke) doel dat we ons weer zullen aanpassen aan structuren en systemen die niet natuurlijk zijn!

Onze natuur verschilt niet zoveel van de ‘echte’ natuur. Ook wij willen onder andere kiezen voor de weg van de minste weerstand en willen in het NU zijn. De natuur oordeelt niet. Ook wij kunnen onze oordelen loslaten. En ons verleden los-laten. Wij zijn deel van de natuur.

Echter ben ik van mening dat zich niet genoeg mensen dit bewust zijn, van hun eigen (innerlijke) natuur en hiernaar gaan leven en daarom wil ik een ieder die dit artikel leest oproepen om weer contact te maken met zijn of haar innerlijke natuur en dit te leven, dit te zijn.

Alleen dan kunnen verwerpelijke systemen zoals de biomedische psychiatrie van binnen uit getransformeerd worden en/of verdwijnen want het zijn wijzelf die deze systemen in stand houden. Wanneer wij ons afhankelijk blijven voelen van de systemen en structuren die buiten ons liggen komen we niet in contact met onze eigen innerlijke natuur -met onze eigen kracht.

Daarom poneer ik hier, dat het tijd wordt op in opstand te komen! De opstand van wie jij werkelijk bent, van wie wij allemaal werkelijk zijn.
Een op-stand, een massaal opstaan.

Ik denk dat dit de enige manier is waarop de psychiatrie werkelijk liefdevol zal worden of misschien zal ophouden te bestaan.

Ik sta op.. doe je met me mee?